ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ: Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, Αντιπρόεδρος: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΗΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΩΚΑΣ, Ταμίας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Εφορος: ΑΓΛΑΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: ΔΑΝΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Αναπληρωτής Ταμίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Κυριακή, 10 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!!

Συνάδελφοι. 
Σας παραθέτουμε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του έτους 2019 τα οποία είναι νόμιμα, καταστατικά και αναγκαία στοιχεία για την γενική συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί νομότυπα όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς το Δ.Σ. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: