ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ: Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, Αντιπρόεδρος: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΗΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΩΚΑΣ, Ταμίας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Εφορος: ΑΓΛΑΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: ΔΑΝΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Αναπληρωτής Ταμίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/7/2019


Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε επιστολή της δικηγόρου μας ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ, σχετικά με τις δύο πρώτες αγωγές που έχουμε κάνει.

Μετά δε τις 20-9-2019, θα ενημερωθείτε για να συμπληρώσετε εξουσιοδότηση και να την αποστείλετε.

                                                            ΤΟ Δ.Σ.