ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ: Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, Αντιπρόεδρος: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΗΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΩΚΑΣ, Ταμίας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Εφορος: ΑΓΛΑΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: ΔΑΝΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Αναπληρωτής Ταμίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 197 9/10/2014 ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
                   
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
           ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
                -----------------------------
                         ΤΑΥΤΕΚΩ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                     
           ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ
                         Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                           
 Χ Α Ρ. ΤΡ Ι Κ Ο Υ Π Η    6-8-10  -   106 79  ΑΘΗΝΑ
             ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3606283
           FAX:              210-3605545
                         www.taapt.gr 
Πληροφορίες:   ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ   taapt.ag@tayteko.gr
                     ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΗ                                                                                              
   
Αθήναι,   9 Οκτωβρίου 2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 197

ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Το Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης - ΑΤΛΑΣ,  το σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης που ανέπτυξε η ‘’ΗΔΙΚΑ ΑΕ’’, έχει τεθεί σε εφαρμογή για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4237/14 αρ.8 παρ.3 και της υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.11810/179/Φ 80353/αρ.φύλλου 1635/20-6-2014 Υπουργικής Απόφασης, το οποίο :
•    Συγκροτεί το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, στο οποίο καταγράφονται  και καταχωρούνται τα στοιχεία Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Ικανότητας, τόσο των Άμεσα, όσο και των Έμμεσα Ασφαλισμένων.
•    Συγκεντρώνει την Ασφαλιστική Ιστορία  ανά Ασφαλισμένο.
•    Συγκροτεί το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων περίθαλψης και ΚΑΤΑΡΓΕΙ τη ΘΕΩΡΗΣΗ των ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ
20-6-2014, ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  (ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ, ΩΣ ΕΝΤΥΠΟ).
•    Ψηφιοποιεί και Μηχανογραφεί, όλο το Κανονιστικό Πλαίσιο της θεμελίωσης και της απονομής Συντάξεων.

Στόχος του είναι η επιτάγχυνση της εξυπηρέτησης των Ασφαλισμένων, η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων, η βελτιοποίηση της διαδικασίας απονομής συντάξεων και η εξάλειψη της παραβατικότητας, από τις πλαστές θεωρήσεις των Βιβλιαρίων. 

Το ‘’ΑΤΛΑΣ’’ συνεπώς,  καθίσταται το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης, όλης της πληροφορίας Ασφάλισης της χώρας, με 4 βασικά Υποσυστήματα Δεδομένων.
Είναι διασυνδεόμενο, με τα Πληροφοριακά Συστήματα όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αντλεί σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές από αυτούς και έχει διασυνδεθεί και με άλλα κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα, όπως ενδεικτικά, με το Σύστημα ‘’Αριάδνη’’ και το Σύστημα ‘’Ηλεκτρονική Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας’’.
Από τη δημοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, καταργείται η χειρόγραφη θεώρηση των Βιβλιαρίων και η αποστολή ή επικόλληση αυτοκόλλητης ετικέτας θεώρησης (θεώρηση, που δεν γινόταν ποτέ για το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ).

Με την Υπηρεσία online ελέγχου της Ασφαλιστικής Ικανότητας, στο ΑΤΛΑΣ συνδέονται ηλεκτρονικά όλοι οι Πάροχοι Υγείας (ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομεία, Ιατροί, Φαρμακεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές) και λαμβάνουν την πληροφορία για τις Υπηρεσίες που οι Ασφαλισμένοι δικαιούνται, καθώς και για την επιβεβαίωση, της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας.
Η ΗΔΙΚΑ παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων περίθαλψης:  α) με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ β) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.
Σημειώνεται ότι ‘’Ενεργοί Ασφαλισμένοι’’,  είναι οι Άμεσα Ασφαλισμένοι και τα Προστατευόμενα Μέλη τους,  οι οποίοι έχουν καταγραφεί στα Μητρώα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και για τους οποίους ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΗΞΗΣ της Ασφάλισής τους, από το Φορέα που ανήκουν.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Υπενθυμίζουμε, προς αποφυγήν τυχόν ταλαιπωρίας και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων του Τομέα μας, είτε στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Παραπεμπτικό, είτε στην Εισαγωγή για Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική ή Κρατικό Νοσοκομείο, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα Προστατευόμενα Μέλη τους, να φροντίζουν εγκαίρως για την Ισχύ της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας,  (σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα μας και την κείμενη Νομοθεσία) και να τακτοποιούν με το Τμήμα Μητρώου, τα θέματα εκείνα, που άπτονται των προϋποθέσεων, για την Ασφαλιστική τους Ικανότητα, όπως:
-    Δήλωση ονομάτων Τέκνων (μετά την βάπτιση - ονοματοδοσία) στο    
           Μητρώο και σε Κ.Ε.Π (για να καταχωρηθεί το όνομα στο ΑΜΚΑ)
-    Φωτογραφίες Τέκνων (μετά την συμπλήρωση των 2 ετών)
-    Βεβαιώσεις Σπουδών Τέκνων (κάθε  Ακαδημαϊκό Έτος,  με          
           προσκόμιση έως 31/12)
-    Κάρτες Ανεργίας ΟΑΕΔ Τέκνων (ανανεούμενη ανά τρίμηνο)
-    Φωτοτυπία Πτυχίου και  Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ
-    Λήξεις 6μηνου (μετά την αποχώρηση από την Τράπεζα, με    
           υποχρεωτική ακύρωση του Βιβλιαρίου).
-    Αυτασφαλίσεις  (20ετία, Συνταξιούχος σε Αναστολή, Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών κλπ).
-    Συνταξιοδοτήσεις από Κύριο ή Επικουρικό Φορέα (προσκόμιση των Αποφάσεων Συνταξιοδότησης)
-    Διαγραφές Προστατευόμενων Μελών (όταν δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την συνέχιση της ασφάλισής τους)
-    Ασφάλιση πρώην Υπαλλήλων (Επιδοτούμενοι ή Μακροχρόνια Άνεργοι)

           καθώς επίσης να επισκέπτονται το site taapt.gr και να ενημερώνονται από τις Έκτακτες Ανακοινώσεις (αντλώντας χρήσιμες πληροφορίες) :
11.Ανακοίνωση Νο.181 ‘’Βιβλιάριο Ασθενείας – Απασφάλιση Τέκνων’’
12.Ανακοίνωση Νο.182 ‘’Ασφαλιστική Ικανότητα Πρώην Υπαλλήλων’’
14. Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ (4-9-2013) – Επιστολή ΕΟΠΥΥ (29-1-2013)
17.Ανακοίνωση Νο.192 ‘’Κατάργηση Επικυρώσεων’’
18.Υποβολή Δικαιολογητικών Αιτημάτων στο Τμήμα Μητρώου.
19.Πίνακες με Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ - ΠΕ.ΔΙ  (Υποβολή αποδείξεων).
 21.ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (6μηνο – Συνταξιοδότηση – Αυτασφάλιση, Άδειες Άνευ Αποδοχών κλπ)

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ηλεκτρονική σελίδα taapt.gr, στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, που βρίσκονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Μητρώου, για Ασφαλίσεις Τέκνων – Συζύγων – Γονέων, Έκδοση Ιδιαίτερου Βιβλιαρίου Φοιτητών σε άλλη πόλη, Υποχρεώσεις τέκνων άνω των 18 έως 26 ετών, Αυτασφαλίσεις.

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ

Η Ηλεκτρονική διαδικασία για την έκδοση Συνταγής ή Παραπεμπτικού, απαιτεί την επίδειξη του Βιβλιαρίου Ασθενείας, το ΑΜΚΑ του εξεταζόμενου, το οποίο πληκτρολογώντας το ο Ιατρός ‘’φέρνει’’ και τα υπόλοιπα στοιχεία του Ασφαλισμένου (Επώνυμο – Όνομα – Α.Μ. Ταμείου – Ασφαλιστικό Φορέα) .
Σε περίπτωση που ο Αριθμός Μητρώου και ο Ασφαλιστικός Φορέας δεν είναι οι σωστοί, (επειδή πιθανόν εμφανίζει άλλον Φορέα ή τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα) ή σε περίπτωση που το Σύστημα  εμφανίζει ηλεκτρονικά τα σωστά στοιχεία του Ασφαλισμένου αλλά παράλληλα την ένδειξη ΛΗΞΗ ή ΜΗ ΕΥΡΕΣΗ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ,  η εφαρμογή είναι ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ, ο οποίος, αφού ελέγξει το Βιβλιάριο σας, το οποίο και είναι σε Ισχύ εφόσον δε φέρει την ειδική σφραγίδα ΑΚΥΡΟΝ,  (εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις Ασφαλιστικής Ικανότητας, με την Ποινική και Αστική ευθύνη, για τυχόν παράνομη χρήση του Βιβλιαρίου, να βαρύνει τον Ασφαλισμένο), προσπερνά το εμφανιζόμενο μήνυμα, πατώντας ΟΚ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΕ, ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ και τον Αριθμό Μητρώου και τον Ασφαλιστικό Φορέα, προχωρώντας σε αλλαγή, επιλέγοντας, επί της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής, την ‘’ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ’’.
Η επιλογή του Ασφαλιστικού Φορέα, που πρέπει να κάνει ο Ιατρός, από το ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, είναι:  ‘’ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ’’.
Η εφαρμογή, είναι σκοπίμως προσβάσιμη, ακόμη, από τους Ιατρούς, μέχρι να αποκατασταθούν προβλήματα και ελλειπή στοιχεία, από τους Ασφαλιστικούς Φορείς.
Οι ασφαλισμένοι πρέπει φεύγοντας από τον Ιατρό, να ελέγχουν ότι, ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Σε περιπτώσεις Νοσηλείας σε Συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές, που τυχόν, δεν κάνουν χρήση της αυτόματης ενημέρωσης μέσω ΕΟΠΥΥ εκτός από την επίδειξη του Βιβλιαρίου    το οποίο και είναι σε Ισχύ, εφόσον δε φέρει την ειδική σφραγίδα ΑΚΥΡΟΝ, (σχετική υπ΄αρ.πρωτ.4585/29-1-2013 επιστολή του ΕΟΠΥΥ, προς όλους τους Παρόχους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης και τους Πιστοποιημένους Ιατρούς), το Γραφείο Κίνησης ή το Λογιστήριο ζητά με email, την επιβεβαίωση της Ισχύος της Ασφάλισης του Νοσηλευομένου, στο email του Τμήματος Μητρώου   taapt.ag@tayteko.gr.
Για τις περιπτώσεις εκείνες, που τυχόν δεν εξυπηρετούνται μέσω  email, θα απευθύνεστε στο Τμήμα Μητρώου, για την έκδοση σχετικής Βεβαίωσης Ισχύος του Βιβλιαρίου – Ασφάλισής σας ή για την τοποθέτηση Ειδικής Σφραγίδας, επί της Βεβαίωσης Εισαγωγής  στην Κλινική.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Σε περιπτώσεις Νοσηλείας σε Κρατικά Νοσοκομεία, που τυχόν, δεν κάνουν χρήση της αυτόματης ενημέρωσης μέσω ΕΟΠΥΥ, οι Ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται με την επίδειξη του Βιβλιαρίου τους, το οποίο και είναι σε Ισχύ, εφόσον δε φέρει την ειδική σφραγίδα ΑΚΥΡΟΝ,  (σχετική υπ΄αρ.πρωτ.4585/29-1-2013 επιστολή του ΕΟΠΥΥ, προς όλους τους Παρόχους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης και τους Πιστοποιημένους Ιατρούς). Σε περίπτωση μη εξυπηρέτησής τους, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, η επιβεβαίωση μέσω email taapt.ag@tayteko.gr ή μέσω fax (210-3605545) από το Τμήμα Μητρώου, με το Γραφείο Κίνησης Ασθενών ή  το Λογιστήριο του Νοσοκομείου ή με έκδοση σχετικής Βεβαίωσης Ισχύος του Βιβλιαρίου – Ασφάλισής τους ή με τοποθέτηση Ειδικής Σφραγίδας, επί της Βεβαίωσης Εισαγωγής.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

1.    Σε περίπτωση που το σύστημα, δεν εμφανίζει ηλεκτρονικά σωστά τα στοιχεία του Ασφαλισμένου ή εμφανίζει την ένδειξη ΛΗΞΗ ή ΜΗ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, είτε για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Παραπεμπτικό, είτε για την εισαγωγή σε Ιδιωτική Κλινική ή Κρατικό Νοσοκομείο, θα  πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μητρώου, για την συμπλήρωση πιθανών στοιχείων που είναι ελλειπή  (έστω και αν εξυπηρετηθείτε, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες μας). Προτείνουμε στους Ασφαλισμένους, εάν τους παρουσιαστεί πρόβλημα και δεν τους εξυπηρετούν ή τους ζητηθεί λόγω του προβλήματος αυτού να πληρώσουν, να επικοινωνήσουν πρώτα με το Τμήμα Μητρώου, το οποίο έχει τη δυνατότητα ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ.
2.    Στις περιπτώσεις εν Ενεργεία Υπαλλήλων ή Συνταξιούχων, που το σύστημα εμφανίζει λήξη ασφάλισης ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, όπως 31-12-2014 ή 31-12-9999, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, διότι αφορά εσωτερική μηχανογραφική διαδικασία του συστήματος ΑΤΛΑΣ, το οποίο απαιτεί μια ημερομηνία λήξης να υπάρχει, έστω αυτή να είναι εικονική. Η 31-12-2014 συγκεκριμένα, θα μετατραπεί αυτόματα σε
31-12-2015,  31-12-2016 κ.ο.κ
3.    Οι τυχόν μεταβολές προσωπικών στοιχείων, όπως αλλαγή ΕΠΩΝΥΜΟΥ ή ΟΝΟΜΑΤΟΣ, εκτός από το Τμήμα Μητρώου, πρέπει να δηλώνονται και σε Κ.Ε.Π, (για την μεταβολή τους, στο ΑΜΚΑ).
4.    Όσοι Ασφαλισμένοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από το ΙΚΑ πρέπει να μην ξεχνούν να παραλαμβάνουν την Επιστολή του 4%. Με την Επιστολή αυτή, εξασφαλίζεται, μετά την συνταξιοδότηση, η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων, για όλες τις διαδικασίες που αφορούν: την Ισχύ της Ασφαλιστικής Ικανότητας, τον Ασφαλιστικό Φορέα που ο Ασφαλισμένος ανήκει και το Βιβλιάριο Ασθενείας που κατέχει (ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ).
5.    Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα (Ιδρυτικός Νόμος 271/76 ΦΕΚ 48/76 ΤΑ), οι υπό του ΙΚΑ συνταξιοδοτούμενοι, τέως υπάλληλοι των Τραπεζών – Μελών, υπάγονται υποχρεωτικώς εις την ασφάλιση του Ταμείου (με Βιβλιάριο Ασθενείας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και όχι Βιβλιάριο ΙΚΑ).
6.    Σε όσους Συνταξιούχους του ΙΚΑ, εμφανίζεται στο σύστημα σαν Ασφαλιστικός Φορέας το ΙΚΑ τότε θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μητρώου, για να παραλάβουν σχετική επιστολή προς το ΙΚΑ που ανήκουν, για την διακοπή της ασφάλισης, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ.

Για κάθε συναλλαγή σας, με το Τμήμα Μητρώου του Τομέα (Χαριλάου Τρικούπη 6-10, 2ος όροφος 08.00 – 14.00), την αποστολή Αιτημάτων ή Δικαιολογητικών (από την Αττική ή από την Περιφέρεια) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ΑΜΚΑ,  του Άμεσου και του Έμμεσου Μέλους.
Τα νεογέννητα προς ασφάλιση Τέκνα, ασφαλίζονται, μόνον εφόσον τους έχει εκδοθεί ΑΜΚΑ (από τα ΚΕΠ).

Για διευκρινίσεις ή προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν, επικοινωνήστε με το: Τμήμα Μητρώου τηλ:210-3606283  fax: 210-3605545 (έχοντας πρόχειρο τον Αριθμό Μητρώου του Ταμείου και το ΑΜΚΑ)
κον.Ντίνο Ιωάννη, κα.Φάκη Μαρία, και στο email: taapt.ag@tayteko.gr στέλνοντας το ερώτημά σας, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, για να επικοινωνήσουμε  άμεσα μαζί σας .Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
                                                                                   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΦΑΚΑΚΗΣ                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ