ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ: Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, Αντιπρόεδρος: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΗΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΑΣ, Ταμίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, Εφορος: ΛΙΤΣΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΟΥΡΓΑ, Αναπληρωτής Ταμίας: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ