ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ: Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, Αντιπρόεδρος: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΗΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΑΣ, Ταμίας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Εφορος: ΛΙΤΣΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΟΥΡΓΑ, Αναπληρωτής Ταμίας: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/02/2015
                                         
                                                                        

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015